Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai tặng UBND TP Tuy Hòa 100 triệu đồng + 1000 bộ xét nghiệm nhanh; tặng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên gói thiết bị y tế trị giá 1,1 tỷ đồng; tặng UBND huyện Phú Hòa 30 triệu cùng trang thiết bị y tế; hỗ trợ nhu yếu phẩm trang thiết bị y tế cho trạm y tế xã Bình Kiến và tram y tế xã An Phú. Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai tiếp tục đồng hành, chia sẻ với người dân chung sức vượt qua đại dịch.

Tặng UBND TP Tuy Hòa 100 triệu đồng + 1000 bộ xét nghiệm nhanh.

z2590300579912 1e30f643b87b9f82956b92bf7a478a7b
z2590300611913 23de778a14bd2262e74b7d778a78ee15
z2610803843022 44beeb8b60bee4c74a6d51803eed7bf3

Tặng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên gói thiết bị y tế trị giá 1,1 tỷ đồng

z2614121421312 9849c4e128a95eafca7b12e932a0802f

Tặng UBND huyện Phú Hòa 30 triệu cùng trang thiết bị y tế.

z2598400843689 40ff6cc5588e4e76a158f9599dae45f2
z2598400845977 c2f02bb63accd7607ea8c63739184ea4

Hỗ trợ nhu yếu phẩm trang thiết bị y tế cho trạm y tế xã Bình Kiến và tram y tế xã An Phú.

z2600303392393 4e68645fd1b52b842399e406fc95c00d
z2600302278010 21acf5caf96037b872bc8a29f53ca2fd