-Các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông
-Công trình dân dụng

Trong những năm gần đây, sự phát triển của hệ thống đô thị cũng như quá trình đô thị hoá ở nước ta đã diễn ra vô cùng nhanh chóng. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được đầu tư, nâng cấp hoặc xây mới nhằm nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống của người dân. Vậy thi công hạ tầng là gì?

Mạng lưới các công trình kỹ thuật

Mạng lưới các công trình kỹ thuật là yếu tố then chốt của kỹ thuật hạ tầng đô thị. Mạng lưới này bao gồm tất cả các công trình phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật. Chẳng hạn như hệ thống cấp điện có đường dây, trạm biến áp, nhà máy thủy điện... Hệ thống cấp nước có đường ống, trạm bơm... hệ thống giao thông các tuyến đường, bến bãi, nhà ga…

Nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Các đối tượng hạ tầng luôn phản ánh nhu cầu sử dụng của đô thị đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng hạ tầng là yếu tố quan trọng nhất tác động đến việc thiết lập và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 

a3bc1cf7a0ad52f30bbc

Vai trò của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với đô thị

Hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị giúp định hình, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. Từ đó, đóng vai trò khá lớn trong phát triển kinh tế và văn hoá - xã hội.
 

6ceabaa306f9f4a7ade8 

Kỹ thuật hạ tầng đô thị giúp tạo ra hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị - tài sản quốc gia

Trong phát triển kinh tế

Đối với kinh tế, hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị giúp tạo ra hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị - tài sản quốc gia và được tính trong tổng giá trị sản phẩm quốc gia.

Bên cạnh đó hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị còn có những ý nghĩa lớn về mặt sản xuất, vận chuyển hàng hóa và quan trọng hệ thống này còn được xem là một trong thành phần cấu thành nên giá thành sản phẩm.

Có thể nói hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có vai trò tác động rất lớn đến tăng trưởng kinh tế của một đô thị nói riêng và cả quốc gia nói chung.

Với ý nghĩa là một loại hình dịch vụ, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị là một trong những mũi nhọn kinh tế mà tất cả đô thị đều tập trung đầu tư. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật tạo ra rất nhiều công việc lao động, mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.

Trong phát triển văn hóa - xã hội

Hạ tầng kỹ thuật đô thị giúp phát triển mọi mặt của đời sống đô thị, tạo điều kiện cho các hoạt động đô thị vận hành một cách hiệu quả và ngày càng phát triển. Nâng cao văn minh và tăng chất lượng sống đô thị, bởi hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị là một trong những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đô thị.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật đô thị còn có ý nghĩa rất lớn về bảo vệ an ninh quốc phòng. Hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển cũng kéo gần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.