1. Bê tông nhựa nóng là gì?

Bê tông nhựa nóng là một loại sản phẩm của nhựa đường được sử dụng nhiều nhất làm vật liệu mặt đường kết cấu áo đường mềm.

Bê tông nhựa Asphalt được chế tạo từ nhựa đường và cốt liệu bê tông nhựa, có phụ gia hoặc không có phụ gia. Cốt liệu bê tông nhựa phải phù hợp với đường cong cấp phối hạt phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, cốt liệu bê tông nhựa gồm có đá, cát, bột khoáng.

Các thành phần phối liệu của hỗn hợp bê tông nhựa nóng bao gồm:

Cốt liệu: Đá dăm tiêu chuẩn các loại, cát

Chất chèn: Bột khoáng

Chất liên kết: Bitum dầu mỏ

Chất phụ gia (nếu có): Phụ gia hoạt tính bề mặt

Hỗn hợp vật liệu thường được phối liệu và trộn ở tại trạm trộn. Tại hiện trường chỉ thực hiện công tác thi công san rải và lu lèn.

2. Sản xuất bê tông nhựa nóng.

Bê tông nhựa nóng hiện nay được sản xuất 100% từ các trạm trộn. Trạm trộn bê tông nhựa nóng là một tổng thể gồm nhiều thiết bị và cụm thiết bị, mỗi một thiết bị được hoạt động nhịp nhàng để trộn các cốt liệu bê tông nhựa và nhựa đường đã được định lượng theo tỷ lệ theo tiêu chuẩn thiết kế.

Quy trình sản xuất trạm trộn bê tông nhựa như sau:

Cốt liệu bê tông nhựa được rang sấy ở nhiệt độ 1400C-1800C và bột khoáng phải tơi, khô. Sau đó cốt liệu bê tông nhựa được chuyển vào buồng trộn theo các băng tải, nhựa cũng được sấy nóng và đi vào buồng trộn theo đường riêng biệt và được nhào trộn cùng với cốt liệu bê tông nhựa ở dạng phun sương.

Để bê tông nhựa đạt tiêu chuẩn thì hệ thống cân điện tử cốt liệu và định mức hàm lượng nhựa phải đạt độ chính xác tiêu chuẩn.

Hồn hợp bê tông nhựa được nung ở nhiệt độ 1600C-1800C. Khi thi công nhựa phải nóng trên 1400C theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

8