Từ những ngày đầu thành lập với khoảng 60 người, đến nay đội ngũ nhân viên đông đảo và lành nghề lên tới hơn 400 người. Khẳng định thương hiệu và chất lượng trên từng nẻo đường, mọi công trình, công ty trang bị trên 200 xe chuyên dụng, thiết bị thi công hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất trên nhiều lĩnh vực:

   ► Cung cấp bê tông thương phẩm;

   ► Sản xuất công ly tâm;

   ► Cho thuê thiết bị và xe cơ giới;

   ► Cho thuê xe vận chuyển;

   ► Thi công hạ tầng kỹ thuật giao thông xây dựng;

   ► Sản xuất cấu kiện phục vụ hạ tầng giao thông;

   ► Khai thác, cung cấp đá, cát xây dựng;

   ► Đầu tư.

5 năm một chặng đường, được xây dựng từ sự uy tín, đảm bảo chất lượng qua từng sản phẩm, từng công trình của đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động lành nghề trong lĩnh vực xây dựng, Tập Đoàn Đầu Tư NBM đã nhận được sự ủng hộ của các đối tác chiến lược và được đông đảo khách hàng tín nhiệm.

SẢN XUẤT BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

  · Trạm số 1 công suất 90 m3/h.

  · Trạm số 2 công suất 120 m3/h.

  · Trạm số 3 công suất 120 m3/h.

  · Năng lực thi công đến 2.000 m3/ngày đêm.

  · Đáp ứng đến mác bê tông 500 (C50).

  · Xe bơm cần 6 chiếc, độ dài vươn đến 60 m.

  · Xe bơm ngang 2 chiếc.

  · Xe bồn chuyên dùng cho bê tông 30 chiếc.

SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  · Cung ứng ra thị trường đến 2.000 m3/ngày các loại đá xây dựng và làm đường bê tông nhựa nóng.

  · Cung ứng đến 2.000m3/ngày đất tầng phủ để san lấp mặt bằng.

  · Cung ứng đến 2.000m3/ngày cát xây dựng và san nền.

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

  · Cung ứng đến trọng tải 120.000 tấn.km/ngày.

SẢN XUẤT CỐNG LY TÂM

  · Đủ sức đáp ứng đến 150 mét/ngày ống cống ly tâm các loại.