Tập đoàn tặng quà tế cho: Trung bảo trợ trẻ em khuyết tật Phú Yên, Trung tâm hổ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên

 
14
 
15
 
16

 
17
 
Tập đoàn tặng quà tết cho các hộ dân nghèo: Xã Bình Kiến, Tuy Hòa. Xã HòaKiến, Tuy Hòa. Xã An Chấn,Tuy An
18
 
19
 
20