Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai đã ủng hộ qũy vì người nghèo cho UBMTTQVN tỉnh Phú Yên: 100 triệu, UBMTTQVN huyện Tuy An: 50 triệu, UBMTTQVN thị xã Sông Cầu: 50 triệu, UBMTTQVN huyện Tây Hòa: 50 triệu, UBMTTQVN huyện Đông Hòa: 50 triệu, UBMTTQVN TP. Tuy Hòa: 50 triệu, cty Hòa Mỹ ủng quỹ vì người nghèo thị xã Sông Cầu: 50 triệu. Nhân dịp tết Kỷ Hợi 2018 – 2019, để thực hiện chương trình phố đường hoa phục vụ nhân dân đón Tết sum vầy, công ty đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho UBND TP. Tuy Hòa, và ủng hộ 50 triệu đồng cho UBND thị xã Sông Cầu. Ngoài ra, công ty còn đóng góp 250 triệu đồng cho UBND TP. Tuy Hòa tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu nhi năm 2019. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên, Tập đoàn chúng tôi ủng hộ tỉnh Phú Yên 3 tỷ đồng.
   
22
 
23
 
25
 
26
 
27
 
30
 
29