Tập Đoàn Đầu Tư Nắng Ban Mai kính gửi đến quí khách hàng BẢNG ĐƠN GIÁ. Hạng mục: Cung cấp Bê tông thương phẩm, Bơm bê tông.
giá be tong1 0001

giá be tong2 0002

Bảng giá nêu trên có thể thương lượng, khách hàng vui lòng liên hệ hotline để được hổ trợ:
 0905.757.039 - 0985.762.975

   Với cơ sở sản xuất hiện đại và trang thiết bị hùng hậu, Tập đoàn chúng tôi đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng trên thị trường Bê tông thương phẩm, Bơm bê tông.

z2526153999118 f90dbb1e113e0c9bd84e3af787bc7543
z2526153992957 d916c21d80938cf3a0c21e962207b34d
z2526153987632 166b9f4e5c51c38a17496ce6e0204774
z2526153991975 fe3621969f48a804451e0393f8c0cd05
z2065487592029 c0a9465a180c8d5ab5ccfb12cbca135f
z2065487592028 27a6eb7af9e8df860e9a6e92e5404b91
2