❅ Lĩnh vực hoạt động

Công trình của công ty thực hiện trên khắp cả nước luôn là những công trình nổi bật, phức tạp, đòi hỏi công nghệ xây dựng cập nhật nhất hiện nay.

Hợp tác cùng Nắng ban mai

Những dấu ấn đạt được của đơn vị là kết quả của quá trình nỗ lực, sáng tạo không mệt mỏi của Ban lãnh đạo Công ty và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên viên, công nhân giàu kinh nghiệm. Những công trình đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, hiện đại đã đưa Nắng Ban Mai trở thành nhà cung cấp hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư hạ tầng. Hàng chục công trình, hạng mục lớn, trong đó nhiều hạng mục mang tầm quốc gia đã được khẳng định về tiêu chuẩn, chất lượng